Workshop stressfysiologie

Wist je dat iedereen stressfysiologie in zijn lijf heeft? Fysiologie is de studie naar de werking van het menselijk lichaam aan de hand van natuur- en scheikundige principes. En er is niemand die zich kan onttrekken aan natuurwetten! Hoeveel last je ervaart van stressfysiologie is natuurlijk afhankelijk van allerlei individuele factoren. In een workshop over stressfysiologie vertel ik over het ontstaan van stressfysiologie, de effecten hiervan en hoe je stressfysiologie duurzaam en effectief kan elimineren.

Welzijn & energie

Of jij lekker in je vel zit is afhankelijk van de hoeveelheid energie die jij ervaart. Energie heeft dus veel invloed op je welzijns-ervaring. Dat is natuurlijk wel logisch, want als je energiegebrek ervaart, voelen je werkdagen langer, heb je geen zin meer om sociale activiteiten te ondernemen en ben je vaak vermoeid. Zo wordt je leven natuurlijk niet leuker en raak je de regie in jouw leven kwijt. Daardoor ervaar je klachten en vermindering van je welzijnservaring. 

Wetmatigheden in je brein

Om te begrijpen wat stressfysiologie is en hoe stressfysiologie in jouw lijf geactiveerd wordt, is het handig te kijken naar wetmatigheden in je brein.

Bijna iedereen heeft wel gehoord over fight, flight & freeze, oftewel: vechten, vluchten & bevriezen, maar heb je er weleens bij stilgestaan wat het effect van dit mechanisme is op jouw lijf?

Een ander voorbeeld van een wetmatigheid in je brein is het stimulus-respons principe. Dit principe is belangrijker dan veel mensen denken, want het bepaalt iedere gedraging, handeling of fysiologische verandering die jij uitvoert. 

Maatwerk

Als jij mij uitnodigt om een workshop te verzorgen voor jouw studiedag, teambijeenkomst of intervisie, stem ik natuurlijk mijn verhaal af op jouw organisatie.

Ieder onderwerp gerelateerd aan stress gerelateerde klachten en hoe je hiermee omgaat, is mogelijk. Denk bijvoorbeeld maar aan werkdruk, bijna iedere organisatie heeft hiermee te maken, en dit heeft alles te maken met stressfysiologie.

En een workshop is natuurlijk niet alleen maar luisteren, dus ik zorg ook voor interactieve componenten.

Zorg jij voor het verschil in jouw organisatie of team? Begin dan met een workshop over stressfysiologie! Een nieuwe visie op stress.