Team Power Dag

Kan jouw team wel wat meer of hernieuwde pk’s gebruiken? Dan is de Team Power Dag iets voor jouw team! Daarnaast is deze dag ook heel geschikt voor intervisie groepen. Je gaat gegarandeerd aan het einde van de dag met meer pk naar huis dan bij aanvang van de dag. 

Stressfysiologie en paardencoaching

In Rheset Trajecten elimineer ik stressfysiologie en geef ik stress-educatie. Het komt regelmatig voor dat iemand verder aan de slag wil met het veranderen van gedragspatronen en de inzet van paardencoaching kan daarbij ontzettend effectief zijn. Dat maakt mijn samenwerking met EquiCoachPro ontzettend uniek. Tijdens de Team Power Dag maak je kennis met principes uit stressfysiologie en paardencoaching.

Theorie en ervaren

De dagworkshop bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin je van alles leert over de werking van je brein en stressfysiologie. Inzicht verkrijgen in het ontstaan van stress en stressgerelateerde klachten kan al helpen om meer grip te krijgen op deze klachten. 

Op deze dag krijg je ook een ervaring met paardencoaching mee. Je gaat zelf ervaren hoe het is om gespiegeld te worden door een paard en dit kan je waardevolle inzichten geven over jouw (belemmerende) gedragspatronen. 

Teamwork

Deze dagworkshop zorgt ook voor meer verbinding binnen je team. Door samen aan de slag te gaan met allerlei inzichten rondom stress en gedrag, krijgen deelnemers meer begrip voor elkaar. Dat komt de samenwerking in een team ten goede!

Intervisies

De Team Power Dag is ook heel geschikt om in te zetten tijdens een intervisie moment. Deelnemers leren van ons, van het paard en van elkaar. Professionaliseren door inzicht te krijgen in de eigen rol, het eigen gedrag en werkstijl. Mooi, toch?